Wat is Bowls ?

Bowls is een balspel waarbij elke speler met een set van vier ballen (de bowls) speelt. Men kan bowls zowel buiten (lawn of outdoor bowls) als binnen in een hal (indoor bowls) spelen. Het spelen van Bowls wordt vaak verward met Bowling, maar dit is een volkomen andere sport. Bij onze vereniging “De Hangmat” wordt alleen indoor bowls gespeeld. Binnen spelen we op matten met een afmeting van 30 meter lang en 4 meter breed. Op elke mat kan zowel een “single” partij (één tegen één), een “pairs” partij (twee tegen twee), een “triple” partij (drie tegen drie) of eventueel een “fours” partij (vier tegen vier) gespeeld worden.

De Bowls

Bowls

De bowls bestaan uit verschillende groottes en gewichten. De gemiddelde diameter van een bowl varieert tussen de 12 en 14 cm en het gemiddelde gewicht ligt rond de 1200 tot 1400 gram. Het karakteristieke van de bowls is dat zij asymmetrisch van vorm zijn en dus niet volkomen rond. Het zwaartepunt ligt niet in het midden. Door de bowl bij het uitrollen een bepaalde richting en snelheid en soms ook een effect mee te geven, kan de curve van de bowl zo beïnvloed worden dat de bowl zo dicht mogelijk bij de Jack terechtkomt.

De Jack

De Jack is het doelballetje dat bij ieder spel het eerst wordt uitgerold. Daarna worden de bowls uitgerold met de bedoeling deze zo dicht mogelijk bij de Jack tot stilstand te laten komen. De Jack is meestal wit van kleur en heeft de grootte van een tennisbal met een gewicht van ongeveer 250 gram.

Materiaal en kleur van de bowls

De bowls waar men tegenwoordig mee speelt zijn gemaakt van kunststof en zijn meestal zwart van kleur al komen er tegenwoordig ook bowls met een andere kleur voor. Door het materiaal waar de bowls van vervaardigd zijn kunnen deze (per set) makkelijk in standaard vorm en gewicht gemaakt worden. Vroeger waren de bowls van hout en nog langer geleden schijnt men ook met ronde stenen gespeeld te hebben.

De essentie van het spel

De bedoeling van het spel is dat iedere speler die zijn/haar bowls zo dicht mogelijk naar de Jack rolt. De speler die of het team dat de meeste bowls het dichtst bij de Jack rolt, scoort de punten.

De geschiedenis van het bowlsspel

Volgens historici werd reeds in de Oudheid een spel gespeeld dat wel iets weg had van het spel dat wij nu als BOWLS kennen. Volgens die oude bronnen zouden de Egyptenaren lang voor het begin van onze jaartelling een spel gespeeld hebben waarbij met stenen ballen in de richting van een kegel als doelwit gerold werd. Deze sport verspreidde zich naar verschillende streken waardoor er in diverse landen verschillende spelvormen ontstonden die elk wel min of meer ook op BOWLS lijken. In de loop van de tijd ging men wel over van stenen naar houten of metalen en later kunststof ballen. Zo kennen we nu bijvoorbeeld het bekende Franse Jeu de Boules, het Italiaanse Bocca, het Deense Bolle maar ook het bij ons bekende Kegelspel en Bowling. In de Scandinavische landen en o.a. ook in Canada speelt men een andere variant namelijk Curling waarbij men met grote precisie zware stenen over een ijsvloer laat glijden naar een bepaald doelgebied.

Het “moderne” BOWLS

Het “moderne” BOWLS zoals wij dat nu kennen is in het bijzonder populair in de Engels sprekende gebieden in Europa. Maar ook in de vroegere Engelse koloniën zoals Australië, Nieuw Zeeland en Zuid Afrika is het een populaire sport die zowel door jong als oud beoefend wordt. De oudste bowlsbaan in Engeland kan men vinden in Southampton en deze dateert uit het eind van de 13de eeuw. Vroeger werd BOWLS eigenlijk alleen buiten op glad geschoren grasvelden, de “greens”, gespeeld maar ook in Groot Brittannië speelt men tegenwoordig binnen in sporthallen of speciale indoor bowlsbanen. Mede door de BBC en recentelijk ook via Eurosport uitzendingen van nationale, Europese en wereldkampioenschappen, raakt BOWLS ook in de rest van Europa beter bekend. Ook de Britse toeristen en renteniers die de Spaanse en Portugese kusten bevolken dragen daar aan bij. Bovengenoemde wedstrijden worden georganiseerd door de overkoepelende bowlsorganisaties zoals de nationale Bowlsbonden, de European Bowls Board en de World Bowls Board.

De ontwikkeling van de bowlssport

Het aantal actieve bowlsspelers in Nederland ligt tussen de twee en drie duizend en er bestaan ongeveer 50 bowlsverenigingen. De eerste bowlsverenigingen in Nederland zijn aan het eind van de jaren 80 opgericht en de overkoepelende Nederlandse Bowlsbond, de NIOBB (Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond), bestaat pas sinds 1992.